Garanciális feltételek

Nálunk vásárol és általunk beszerelt klíma készülékekre Magyarországon egyedülálló módon a gyártó által előírt – készülék – garanciával megegyező, – akár 10 év – szerelési garanciát biztosítunk! Ennek feltétele, hogy az általunk adott garancia levelet és az klímaszerelőnkkel végeztetett karbantartási jegyzőkönyvet megőrizze.

Klíma készülékek garanciális feltételei

Az importőr csak abban az esetben vállal garanciát a készülékre, ha az szakszerűen lett üzembe helyezve, és telepítve (pl. kültéri egység megfelelő légellátása biztosított, hűtőközeg csak a szükséges mértékben került betöltésre, vákuumolás szakszerűen és megfelelő ideig lett elvégezve, szerelési távolság nem haladja meg az engedélyezettet… stb.). ezért a jótállási jegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező klímaszerelő nevét és szerelésre jogosító ún. zöldkártya számát. A garancia csak kitöltött üzembe helyezési igazolás esetén érvényesíthető.

Az importőr fenntartja a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit maga vizsgálja, tehát kompresszor meghibásodás esetén garanciálisnak vélt esetben a kompresszor kiszerelése előtt mindig értesíteni kell az importőrt. Az értesítést, az időpont egyeztetést az üzembe helyezőnek kell megtennie.

A berendezés szakszerű karbantartást igényel. A készülék szakszerű és megfelelő időközönkénti karbantartás hiánya esetén elveszíti a garanciát. A minimális karbantartási gyakoriság évi 1-2 alkalom, a pontos számot az üzembe helyező adja meg. (pl. belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken ennél gyakrabban szükséges.)

Karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen és a hőcsere megtörténhessen. A szűrők tisztítása mellett biztosítani kell, hogy a kül- és beltéri egységekben is a hőcserélők és a motortestek is tiszták legyenek.

Klíma gyártóGaranciális idő
Gree klíma3+7 év – évi 2 karbantartás
Syen klíma3+2 év – évi 2 karbantartás
Daikin klíma3 év – évi 1 karbantartás

 

Gree 10 ÉV KITERJESZTETT JÓTÁLLÁS REGISZTRÁCIÓ

10 ÉV JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1. Kizárólag újonnan vásárolt Gree magasoldalfali klímaberendezések regisztrálhatóak. (cikkszám kezdete: GWH)

2. A beltéri egység sikeres regisztrációja a vele azonos hűtőkörre kötött kültéri egységre is vonatkozik.

3. Technológiai felhasználásra vásárolt (például: szerverhűtés; gyártás vagy termelés hűtése; magas gőz, vagy korrozív anyagokkal terhelt) vagy magas párakitettségű helyiségek hűtésére-fűtésére (például: medence- és pince térben, wellness helyiségben) alkalmazott berendezések nem regisztrálhatóak.

4. A 10 év kiterjesztett jótállás kizárólag Magyarország területén telepített, valamint a Cool4u Kft., mint hivatalos magyarországi Gree képviselet által forgalomba hozott készülékekre vonatkozik.

5. A készülék telepítését érvényes klímaszerelési engedéllyel (adószámmal és NKVH engedéllyel) rendelkező magyarországi egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság végzi.

6. A kiterjesztett jótállás a termékre és alkatrészeire értendő, a kiszállási és javítási szolgáltatásra vonatkozó igény kizárólag a beüzemelő cég felé érvényesíthető a vele kötött megállapodás feltételei szerint.

7. A jótállás a készülék szakszerviz által történő karbantartásához kötött évi két alkalommal.

8. A 10 éves időtartamba beletartozik a 3 év alap jótállás is. A jótállás kezdő időpontja az üzembe helyezés napja. Ha az üzembe helyezés a vásárlást követő hat hónapon túl történik, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék vásárlásának a napja lesz.

9. Amennyiben valósággal nem egyező adatokkal történik a regisztráció, még sikeres regisztráció esetén is a kiterjesztett jótállás azonnali megszüntetését vonja maga után.

Syen 3+2 ÉV KITERJESZTETT JÓTÁLLÁS

piros logó

Syen klímaberendezések jótállási feltételek 

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XXIV. fejezet,151/2003 (IX.22.), valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezőtől követelje meg a jótállási jegy és az üzembe helyezési igazolás pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a közvetlen eladót terheli.

2.) Jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra.

3.) A jótállás kezdő időpontja az üzembe helyezés napja. Ha az üzembehelyezést a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék vásárlásának a napja lesz.

4.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik

5.) A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:

a.) A készülék típusát és gyártási számát. b.) Az eladás keltét. c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.

6.) Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla esetén pótolunk.

7.) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

8.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.